Doświadczenie zawodowe

Posiadam bogate doświadczenie w pracy z cudzoziemcami, repatriantami i osobami zatrudniającymi migrantów. Jako trener Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji realizowałam kilkuletnie projekty na rzecz migrantów: „Zwiększenie efektywności zarządzania migracjami w Polsce” (Swiss Contribution) oraz „Wspieranie integracji migrantów wymagających szczególnego traktowania” (Admin4All). Obecnie jestem Wiceprezeską Stowarzyszenia SIETAR Polska (Society for Intercultural Education, Training and Reseach), gdzie prowadzę spotkania ,warsztaty, grupy wsparcia o tematyce migracyjnej https://www.sietar.pl/zarzad.

Prowadzę warsztaty adaptacyjne dla cudzoziemców przyjeżdżających do Polski (szkoliłam miedzy innymi pracowników firmy IBM, studentów UW, PG), jak również warsztaty z zakresu komunikacji międzykulturowej i pracy z osobami wywodzącymi się z innej kultury dla szerokich grup odbiorców (przedstawicieli instytucji administracji publicznej, nauczycieli, organizacji pozarządowych).

Obecnie od 2022 roku współprowadzę projekt Fundacji SOK, która od początku wojny w Ukrainie prowadzi działania wspierające integrację dzieci uchodźczych budujących ich dobrostan emocjonalny. Wyposażam nauczycieli w kompetencje niezbędne do adekwatnej postawy do uczniów uchodźczych i polskich w tych wymagających czasach. https://www.szkolenia.sokfoundation.org.pl/bezplatne-szkolenie-ze-wsparcia-psychospolecznego

W kooperacji z Fundacją Nauki Języków Obcych Linguae Mundi od 4 lat szkolę nauczycieli szkolnych, przedszkolnych i asystentów szkolnych z zakresu psychologii i komunikacji międzykulturowej w ramach projektu pt „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Jako ekspert pomagam w realizacji działań zespołów Fundacji dla Somalii, Fundacji Adulis, Jasmin- Stowarzyszenie Przyjaciół na rzecz Współpracy Międzykulturowej oraz Fundacji Ocalenie.

Zostałam laureatką  konkursu  Mini-grantów 2018  wspierającego  integracje i spójność społeczną, w tym integracji lokalnej społeczności z wielokulturową społecznością Centrum Wielokulturowego w Warszawie. W ramach realizacji grantu przeprowadziłam szkolenia  pt. „Zyskaj na zmianie!”  warsztaty dla Polaków i obcokrajowców. Posłuchaj dwóch audycji z moim udziałem >>

Współpracuję z Staromiejskim Domem Kultury- Kultura Otwartości, w którym prowadzę warsztaty dla młodzieży z komunikacji międzykulturowej oraz wspieram dorosłych cudzoziemców w procesie integracji w Polsce.

Udzielam również wsparcia psychologicznego w formie terapii. Jestem w trakcie szkolenia do dwóch certyfikatów psychoterapeuty psychodynamicznego dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych Hanny Segal. Odbyłam staż w poradni psychoterapeutycznej ISPHS w Warszawie. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi współpracując w Ośrodku Regeracja w Warszawie.

W ramach działalności własnej firmy szkoleniowej i współpracy z innymi trenerami pracowałam z firmami takimi jak: Accenture, GlaxoSmithKlime i Super-Pharm, Polskie Jagody Sp. z o.o., Instytutu Rozwoju Biznesu, Towarowej Giełdy Energii, Gtech Poland, Hitachi Energy, Polskiego Instytutu Dyplomaci, Uniwersytetu Warszawskiego. Inspiruję do kreatywności z zakresu kształtowania i twórczego wykorzystywania potencjału człowieka.

Edukacja

  • 2018 Szkolenie (4 letnie) do Certyfikatu Psychoterapeuty Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal.
  • 2017/18 Kurs Arteterapia – Kultura Przeciw Wykluczeniu – Akademia Umiejętności Społecznych, dyplom arteterapeutki
  • 2017 Kurs Podstawy Psychoterapii  Psychoanalitycznej organizowany przez Psychoanalityczną Szkołę Psychoterapii  przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej
  • 2016 Certyfikat szkolenia podstawowego z mediacji Polskiego Centrum Mediacji
  • 2010/11 Kurs CAE w British Council
  • 2008/9 Szkoła Trenerów Biznesu Grupy Trop, certyfikat trenera
  • 2006/10 Studia magisterskie  na SWPS  Uniwersytecie Humanistycznospołeczny, tytuł magistra- psychologii społecznej, specjalizacje: szkolenia metodami aktywnymi w firmie i instytucji; zarządzanie procesami szkoleniowymi; seksuologia. Publikacja naukowa