Doświadczenie zawodowe

Posiadam bogate doświadczenie w pracy z cudzoziemcami, repatriantami i osobami zatrudniającymi migrantów. Jako trener Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji realizowałam kilkuletnie projekty na rzecz migrantów: „Zwiększenie efektywności zarządzania migracjami w Polsce” (Swiss Contribution) oraz „Wspieranie integracji migrantów wymagających szczególnego traktowania” (Admin4All). Obecnie jestem członkinią zarządu organizacji SIETAR Polska (Society for Intercultural Education, Training and Reseach).

Prowadzę warsztaty adaptacyjne dla cudzoziemców przyjeżdżających do Polski (szkoliłam miedzy innymi pracowników firmy IBM, studentów UW, PG), jak również warsztaty z zakresu komunikacji międzykulturowej i pracy z osobami wywodzącymi się z innej kultury dla szerokich grup odbiorców (przedstawicieli instytucji administracji publicznej, nauczycieli, organizacji pozarządowych). Jako ekspert pomagam w realizacji działań zespołów  Fundacji dla Somalii, Fundacji Adulis, Jasmin- Stowarzyszenie Przyjaciół na rzecz Współpracy Międzykulturowej.

Zostałam laureatką  konkursu  Mini-grantów 2018  wspierającego  integracje i spójność społeczną, w tym integracji lokalnej społeczności z wielokulturową społecznością Centrum Wielokulturowego w Warszawie. W ramach realizacji grantu przeprowadziłam szkolenia  pt. „Zyskaj na zmianie!”  warsztaty dla Polaków i obcokrajowców. Posłuchaj audycji z moim udziałem w Radio RDC 

Współpracuję z Staromiejskim Domem Kultury- Kultura Otwartości, w którym prowadzę warsztaty dla młodzieży z komunikacji międzykulturowej oraz wspieram dorosłych cudzoziemców w procesie integracji w Polsce.

W kooperacji z Fundacją Nauki Języków Obcych Linguae Mundi, szkolę nauczycieli szkolnych, przedszkolnych i asystentów szkolnych z zakresu psychologii i komunikacji międzykulturowej w ramach projektu pt „ Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”  współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Współpracowałam z Fundacją Ocalenie…..

Udzielam również wsparcia psychologicznego w formie terapii. Udzielam wsparcia psychologicznego w formie terapii. Jestem w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty w Instytutu Studiów Psychoanalitycznych Hanny Sigal. Odbyłam staż w poradni psychoterapeutycznej ISPHS w Warszawie. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi współpracując z poradniami w Warszawie.

W ramach działalności własnej firmy szkoleniowej i współpracy z innymi trenerami pracowałam z firmami takimi jak: Accenture, GlaxoSmithKlime i Super-Pharm, Polskie Jagody Sp. z o.o., Instytutu Rozwoju Biznesu, Towarowej Giełdy Energii, Gtech Poland, Polskiego Instytutu Dyplomaci, Uniwersytetu Warszawskiego. Inspiruję do kreatywności z zakresu kształtowania i twórczego wykorzystywania potencjału człowieka.

Edukacja

  • 2018 Szkolenie (4 letnie) do Certyfikatu Psychoterapeuty Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal.
  • 2017/18 Kurs Arteterapia – Kultura Przeciw Wykluczeniu – Akademia Umiejętności Społecznych, dyplom arteterapeutki
  • 2017 Kurs Podstawy Psychoterapii  Psychoanalitycznej organizowany przez Psychoanalityczną Szkołę Psychoterapii  przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej
  • 2016 Certyfikat szkolenia podstawowego z mediacji Polskiego Centrum Mediacji
  • 2010/11 Kurs CAE w British Council
  • 2008/9 Szkoła Trenerów Biznesu Grupy Trop, certyfikat trenera
  • 2006/10 Studia magisterskie  na SWPS  Uniwersytecie Humanistycznospołeczny, tytuł magistra- psychologii społecznej, specjalizacje: szkolenia metodami aktywnymi w firmie i instytucji; zarządzanie procesami szkoleniowymi; seksuologia. Publikacja naukowa