Szkolenia

Moje szkolenia służą do nabywania nowych umiejętności, doskonalenia się i wzmocnienia zachowań pomocnych w realizacji konkretnych celów. Mają charakter warsztatowy, prowadzone są aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników, zarówno podczas mini wykładów, ćwiczeń grupowych i indywidualnych, testów, dyskusji czy scenek. Oparte są na bardzo praktycznym podejściu do omawianych tematów i symulacji rzeczywistych sytuacji zawodowych. Każdy z uczestników poznaje swoje predyspozycje, nabywa nowe umiejętności podczas ćwiczeń, a także wyraża swoje poglądy i dzieli się swoim doświadczeniem w trakcie dyskusji. Uczestnicy mogą liczyć na wyjaśnienie niezrozumiałych zagadnień dzięki indywidualnym konsultacjom z trenerem. Przekazywana w trakcie szkoleń wiedza oparta jest na osiągnięciach współczesnej psychologii społecznej. Możliwe są również szkolenia i treningi w terenie.

Przykładowe pakiety szkoleniowe