Warsztaty

W swoich warsztatach stosuje metody arteterapii, z którą zapoznawałam się podczas kursu Arteterapii organizowanego przez doświadczonych ekspertów i autoterapeutów Akademii Umiejętności Społecznych. Od dziecka towarzyszyła mi sztuka. Wyrażanie siebie poprzez malowanie daje mi poczucie swobody, lekkości i integralności.

Arteterapia to forma wsparcia psychoterapeutycznego oraz rozwojowego opierająca się na działaniach twórczych:

  • Plastyka, malarstwo, rzeźba, sztuki przestrzenne (arteterapia)
  • Muzyka i dźwięk (muzykoterapia i terapia dźwiękiem)
  • Ruch i taniec (terapia tańcem i ruchem)
  • Ruch, teatr i słowo (drama i psychodrama)
  • Słowo (biblioterapia)
  • I wiele innych

Poprzez wyżej wymienione działania pracuje się nad tematami aktualnymi i ważnymi dla pacjenta/ klienta, rozwija osobowość, pogłębia samoświadomość. Jest to również metoda terapeutyczna, która sprzyja wsparciu osób leczących się psychiatrycznie, onkologicznie, kardiologicznie i innych. Arteterapia pomaga odnaleźć motywację do życia i pracować na własnym potencjale i mocnych stronach. Może przebiegać indywidualnie lub grupowo w formie warsztatów, grup rozwojowych, terapeutycznych. Aby korzystać z potencjału arteterapii, nie trzeba mieć umiejętności artystycznych.
Za pomocą tych metod wspieram młodzież Rad Miast, Domów Kultury i Organizacji pozarządowych. W stowarzyszeniu Sietar Polska prowadzę arteterapetyczną grupę otwartą dla dorosłych https://www.sietar.pl/initiatives, współpracuję z Venus & Co https://www.facebook.com/hola.venusandco/events tworząc przestrzeń do doświadczania pracy twórczej służącej wewnętrznemu rozwojowi, ponadto ów proces poddany jest wspólnej analizie grupowej. Dostęp na te warsztaty jest dla wszystkich zainteresowanych.