Szkolenia dla zespołów

EFEKTYWNY ZESPÓŁ

Praca w zespole ma kluczowy wpływ na działalność organizacji. Efektywny zespół może pomóc organizacji osiągnąć porządane rezultaty.Zespół, który nie współpracuje ze sobą może niepotrzebnie zakłócać funkcjonowanie organizacji, poprzez niedotrzymywanie terminów projektów oraz niezadowolenie z pracy i wypalenie. W dzisiejszych czasach prawie każdy jest członkiem jakiegoś zespołu. Poznanie mocnych i słabych stron zespołu jest niezbędne dla efektywnego funkcjonowania organizacji i indywidualnego rozwoju kariery pracowników. Szkolenie pozwala doświadczyć i wyciągnąć wnioski na temat pracy zespołu, ulepszyć jego funkcjonowanie oraz wzmocnić indywidualne umiejętności potrzebne w pracy w grupie takie jak: uważne słuchanie, negocjowanie znaczenia przekazu, branie odpowiedzialności za osiąganie wspólnego celu, wspólne szukanie rozwiązań, zadawanie pytań otwartych poszerzających spektrum rozumienia i proaktywność.
Korzyści:
• Integracja zespołu
• Identyfikacja z zespołem i firmą
• Wzmocnienie grupowej siły zespołu
• Wzrost wewnętrznej motywacji członków zespołu
• Tworzenie partnerskich relacji
• Łamanie barier hierarchii w zespole
• Optymizm i pozytywna atmosfera

PRACA Z WYMAGAJĄCYM KILENTEM

Radzenie sobie z niezadowolonym i roszczeniowym klientem jest dziś codziennością w pracy i nie jest to łatwe. Kiedy jednak wiemy co powiedzieć i przede wszystkim jak to powiedzieć, możemy uratować taką sytuację przed zerwaniem dialogu. Tak naprawdę odpowiednim podejściem możemy nawet polepszyć relację z takim klientem. Na szkoleniu uczestnicy poznają i ćwiczą techniki uważności, aktywnego słuchania siebie na wzajem, świadomość stanów emocjonalnych i komunikacji bez przemocy.

Korzyści:
• Zarządzanie emocjami i stresem
• Konstruktywne przekazanie informacji na czas
• Przekazywanie trudnej informacji
• Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych
• Radzenie sobie z niezadowolonym klientem
• Asertywność w relacjach z klientem roszczeniowym
• Elementy kultury pracy w różnych środowiskach

NEGOCJACJE

Celem tego szkolenia jest uzbrojenie uczestników w szereg umiejętności logicznego i strategicznego myślenia jak i zarządzania emocjami podczas negocjacji.

Korzyści:
• Zapoznanie się z etapami i zasadami profesjonalnego przeprowadzenia negocjacji.
• Wypracowanie cech skutecznego negocjatora.
• Rozwój efektywnej komunikacji i autoprezentacji w negocjacjach.
• Świadoma kontrola własnych emocji.
• Umiejętne wywieranie wpływu na drugiej stronie podczas negocjacji.

PROWADZENIE SPOTKAŃ

Celem tych warsztatów jest wyposażenie odbiorców szkolenia w praktyczne umiejętności związane z organizacją i właściwym przeprowadzaniem spotkań.

Korzyści:
• Podniesienie kompetencji i pewności siebie w obszarze prowadzenia spotkań.
• Uświadomienie sobie i rozwój indywidualnego stylu komunikacji.
• Umiejętne zachowanie w zależności do rodzaju odbiorcy
• Podniesienie poziomu umiejętności przygotowania oraz prowadzenia spotkań.

KREATYWNOŚĆ

Trening Twórczości
To system ćwiczeń stosowanych doraźnie w celu zwiększenia potencjału twórczego jednostki lub grupy. Co to znaczy być twórczym? Jaki wpływ ma twórczość na jakość naszego funkcjonowania w życiu?
W jaki sposób wzbudzać proces twórczy i wykorzystywać go do zwiększenia swojej efektywności i produktywności w życiu zawodowym i prywatnym.
Uczestnicy poznają teorię procesu twórczego i jego pozytywny wpływ na jakość życia. Poznają techniki symulacji myślenia twórczego, obejmujące praktyczne sposoby rozwiązywania konkretnego zadania za pomocą odpowiednich metod lub reguł. Przechodzą przez praktyczny trening efektywnych technik i metod radzenia sobie ze znużeniem, zmęczeniem, zniechęceniem, czy też pierwszymi oznakami wypalenia zawodowego.

Korzyści:
• Zwiększenie pomysłowości oraz wrażliwości intelektualnej.
• Nabycie umiejętności wykorzystywania procesu twórczego w poszukiwaniu nowych rozwiązań.
• Zdobycie świeżego podejścia do codziennych obowiązków, sposób na walkę z rutyną.
• Efektywne radzenie sobie ze przemęczeniem w miejscu pracy.
• Zapobieganie wypaleniu zawodowemu, zachowując równowagę emocjonalną.