Szkolenia dla edukatorów

KOMUNIKACJA

Na tych szkoleniach pracujemy nad pogłębieniem świadomości własnych zachowań w kontakcie z drugim człowiekiem oraz rozwijaniu konstruktywnych umiejętności komunikacyjnych.

Korzyści:

 • Świadomość oraz praca nad indywidualnymi błędami w komunikacji.
 • Rozwój kompetencji komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia relacji z drugim człowiekiem w oparciu o konstruktywną komunikację zwrotną.

KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

To zestaw szkoleń, warsztatów, indywidualnych konsultacji w temacie komunikacji międzykulturowej dedykowany zarówno dla dzieci i rodziców- obcokrajowców w Polsce jak i edukatorów którzy pracują w środowisku wielokulturowym.

Korzyści:

 • Zdobycie wiedzy w temacie różnic kulturowych w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz skutecznych sposobów radzenia sobie z nimi.
 • Rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych w kontakcie z obcokrajowcami.
 • Uświadomienie sobie własnych barier w kontaktach międzykulturowych oraz poznanie sposobów ich pokonywania w celu budowania trwałych relacji.
 • Świadome i kontrolowane zachowanie w środowisku międzynarodowym podczas prowadzenia lekcji, wykładów, zajęć z uczniami oraz prowadzenia spotkań/zebrań z rodzicami.

KREATYWNOŚĆ

Trening Twórczości
To system ćwiczeń stosowanych doraźnie w celu zwiększenia potencjału twórczego jednostki lub grupy. Co to znaczy być twórczym? Jaki wpływ ma twórczość na jakość naszego funkcjonowania w życiu?
W jaki sposób wzbudzać proces twórczy i wykorzystywać go do zwiększenia swojej efektywności i produktywności  w życiu zawodowym i prywatnym.
Uczestnicy poznają teorię procesu twórczego i jego pozytywny wpływ na jakość życia. Poznają techniki symulacji myślenia twórczego, obejmujące praktyczne  sposoby rozwiązywania konkretnego zadania za pomocą odpowiednich metod lub reguł.  Przechodzą przez praktyczny trening efektywnych technik i metod radzenia sobie ze znużeniem, zmęczeniem, zniechęceniem, czy też pierwszymi oznakami wypalenia zawodowego.

Korzyści:

 • Zwiększenie pomysłowości oraz wrażliwości intelektualnej.
 • Nabycie umiejętności wykorzystywania procesu twórczego w poszukiwaniu nowych rozwiązań.
 • Zdobycie świeżego podejścia do codziennych obowiązków, sposób na walkę z rutyną.
 • Efektywne radzenie sobie ze przemęczeniem w miejscu pracy.
 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu, zachowując równowagę emocjonalną.

 

ASERTYWNOŚĆ

Szkolenia w temacie asertywności skupiają się na rozpoznaniu mocnych stron i obszarów do poprawy zachowań uczestników w kontaktach z ludźmi oraz na budowaniu pewności siebie.

Korzyści:

 • Zdefiniowanie czym jest a czym nie jest asertywność.
 • Przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnej.
 • Analiza postaw wobec siebie i otoczenia.
 • Rozwój asertywnej postawy podczas konfliktu, odmowy, sytuacji kryzysowej.