Szkolenia dla zestresowanych

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

Szkolenie uświadamia uczestnikom, co się z nimi dzieje pod wpływem stresu, jakie są jego konsekwencje i jak zaradzić destruktywnemu stresowi.

Korzyści:

 • Rozpoznanie sytuacji powodujących stres.
 • Umiejętność identyfikacji symptomów stresu.
 • Poznanie narzędzi służących zapobieganiu stresowi.
 • Wypracowanie osobistych sposobów radzenia sobie ze stresem.

 

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Zarządzanie zmianą jest procesem. Posiadanie umiejętności zarządzania zmianą jest nieodłącznym elementem sukcesu i efektywności w życiu zawodowym oraz prywatnym.

Korzyści:

 • Umiejętność efektywnego zarządzania zmianą.
 • Zyskanie świadomości czym jest zmiana i jak się z nią zmierzyć lub zaprzyjaźnić.
 • Umiejętne formułowanie celów.

 

ZARZĄDZANIE CZASEM

Na szkoleniu uczestnicy poznają narzędzia do świadomego planowania, określania priorytetów i konstruowania celów. Stawiają sobie cele długo i krótkoterminowe, tworząc plan ich realizacji.

Korzyści:

 • Rozpoznanie „pożeraczy czasu”, wspólne wypracowanie środków zaradczych.
 • Świadome zarządzanie czasem poprzez postawienie konkretnych celów oraz kontrola ich realizacji.
 • Poznanie narzędzi umożliwiających sprawne planowanie długo i krótko terminowe.
 • Wypracowanie funkcjonalnego planu dnia.

 

SZTUKA PREZENTACJI

Autoprezentacja w życiu zawodowym 
Proponowane szkolenie to przede wszystkim rozwój nowych umiejętności przełamywania barier związanych z publicznymi wystąpieniami, wypracowaniami własnego stylu prezentowania treści, wywierania wpływu na odbiorców, stosowania efektywnych narzędzi podtrzymujących uwagę słuchaczy i wywierania pozytywnego wrażenia.

Korzyści:

 • Zdobycie pewności siebie.
 • Umiejętne wywieranie wpływu na ludzi.
 • Godne prezentowanie się na forum.
 • Poznanie struktury prezentacji .
 • Umiejętne wykorzystywanie różnego rodzaju pomocy podczas prezentacji.
 • Poznanie technik angażowania słuchaczy podczas prezentacji.
 • Rozwijanie retoryki w udzielaniu odpowiedzi na trudne pytania.
 • Umiejętne korzystanie z mowy ciała – komunikacja niewerbalna.
 • Kontrolowanie emocji, tremy, stresu.

 

ASERTYWNOŚĆ

Szkolenia w temacie asertywności skupiają się na rozpoznaniu mocnych stron i obszarów do poprawy zachowań uczestników w kontaktach z ludźmi oraz na budowaniu pewności siebie.

Korzyści:

 • Zdefiniowanie czym jest a czym nie jest asertywność.
 • Przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnej.
 • Analiza postaw wobec siebie i otoczenia.
 • Rozwój asertywnej postawy podczas konfliktu, odmowy, sytuacji kryzysowej.

 

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wachlarzem narzędzi rozwiązywania konfliktów oraz pokazanie ich konsekwencji, tak aby móc decydować o swoim zachowaniu w sytuacjach kryzysowych.

Korzyści:

 • Zdefiniowanie czym jest konflikt.
 • Poznanie źródeł konfliktu.
 • Poznanie narzędzi służących do rozwiązywania konfliktów.
 • Rozwój umiejętności radzenia sobie w sytuacji konfliktowej.
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów w zespole i poza nim.