Szkolenia dla wypalonych zawodowo

KREATYWNOŚĆ

Trening Twórczości
To system ćwiczeń stosowanych doraźnie w celu zwiększenia potencjału twórczego jednostki lub grupy. Co to znaczy być twórczym? Jaki wpływ ma twórczość na jakość naszego funkcjonowania w życiu?
W jaki sposób wzbudzać proces twórczy i wykorzystywać go do zwiększenia swojej efektywności i produktywności  w życiu zawodowym i prywatnym.
Uczestnicy poznają teorię procesu twórczego i jego pozytywny wpływ na jakość życia. Poznają techniki symulacji myślenia twórczego, obejmujące praktyczne  sposoby rozwiązywania konkretnego zadania za pomocą odpowiednich metod lub reguł.  Przechodzą przez praktyczny trening efektywnych technik i metod radzenia sobie ze znużeniem, zmęczeniem, zniechęceniem, czy też pierwszymi oznakami wypalenia zawodowego.

Korzyści:

  • Zwiększenie pomysłowości oraz wrażliwości intelektualnej.
  • Nabycie umiejętności wykorzystywania procesu twórczego w poszukiwaniu nowych rozwiązań.
  • Zdobycie świeżego podejścia do codziennych obowiązków, sposób na walkę z rutyną.
  • Efektywne radzenie sobie ze przemęczeniem w miejscu pracy.
  • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu, zachowując równowagę emocjonalną.

 

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Zarządzanie zmianą jest procesem. Posiadanie umiejętności zarządzania zmianą jest nieodłącznym elementem sukcesu i efektywności w życiu zawodowym oraz prywatnym.

Korzyści:

  • Umiejętność efektywnego zarządzania zmianą.
  • Zyskanie świadomości czym jest zmiana i jak się z nią zmierzyć lub zaprzyjaźnić.
  • Umiejętne formułowanie celów.